Landmeten

Uitzetwerk

Uitzetten van palen, assen, ankers, constructie en wegenbouw,...


Splitsing van grond

Het opsplitsen van percelen in verschillende loten

As-built dossiers

Opmeten van de nieuwe toestand, rioleringsplan, geofiches, berekening van oppervlaktes van de materialen, ...

Volumeberekeningen

Het opmaken van DTM-modellen, berekening van volumes,

ophogingen, ...

Verkaveling

Het opmeten, ontwerpen en uittekenen van verschillende loten in het perceel


Architectuurmetingen

Opmeting van bestaande toestand, gevelaanzichten,

doorsnedes, gabaritten, ...

GRB Validatie

Het omzetten van plannen volgens het GRB voor de goedkeuring van een GRB-validatie


Tracémetingen

Opmeting van tracémetingen in

2D,2.5D of 3D volgens

de codering van het GRB

Riolering

Opmeten van riolering en het opmaken van het rioleringsplan.Opmaken van schriftelijke aquadatafiches of de online geofiches